ἀφαιρησομένων

ἀφαιρησομένων
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid fem gen pl
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid masc/neut gen pl
ἀ̱φαιρησομένων , ἀφαιρέω
take away from
futperf part mp fem gen pl (doric aeolic)
ἀ̱φαιρησομένων , ἀφαιρέω
take away from
futperf part mp masc/neut gen pl (doric aeolic)
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid fem gen pl
ἀφαιρέω
take away from
fut part mid masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”